Omineco
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Menu

Zamów do 15:00 (od poniedziałku do piątku), a wyślemy dzisiaj! ❤️

Regulamin - konkurs omineco.pl

Konkurs

„Pomysł na… Zaskocz nas pomysłem na kreatywne wykorzystanie ekonaczyń i zdobądź zestaw jednorazowej zastawy piknikowej od omineco.pl”

Zasady Ogólne

 1. Dane organizatora konkursu: OMINECO DOMINIKA Szarecka, ul. Kożuchowska 20b

65-364 Zielona Góra, powiat Zielona Góra, woj. lubuskie, wpisana do CEIDG pod nazwą OMINECO DOMINIKA Szarecka.

 1. Fundatorem nagród jest: OMINECO DOMINIKA Szarecka, ul. Kożuchowska 20b

65-364 Zielona Góra, powiat Zielona Góra, woj. lubuskie.

 1. Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych. Polityka prywatności: https://omineco.pl/politykaprywatnosci.
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w formie komentarza do postu swoich wymagań odnośnie pomysłów na kreatywne wykorzystanie produktów zgromadzonych w serwisie online www.omineco.pl
 4. Do konkursu może przystąpić każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiada konto na portalu społecznościowym Facebook i nie jest to konto fikcyjne.
 5. Kontakt z Organizatorem odbywa się poprzez portal Facebook lub poprzez adres e-mail: info@omineco.pl.
 6. Ze zdobywcą nagrody Organizator będzie kontaktować się w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 7. Warunkiem wydania nagrody jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, w terminie do 7 dni od wiadomości kontaktowej.

Zasady Konkursu

 1. Na profilu marki Omineco w serwisie Facebook pojawi się post konkursowy z zadaniem do wykonania. Użytkownicy serwisu mają w obrębie posta odpowiedzieć na pytanie „W jaki kreatywny sposób wykorzystasz produkty od Omineco?”. Dopuszczalne są komentarze tekstowe, jak i graficzne.
 2. Dodanie komentarza przez uczestnika konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą na uczestnictwo w konkursie.
 3. Na konkurs składa się jeden etap główny, po którym nastąpi wyłonienie trzech zwycięzców przez Organizatora. Kapituła Organizatora wybierze trzy zwycięskie komentarze podczas zamkniętych obrad na podstawie własnej oceny.
 4. Możliwe jest jednokrotne dodanie komentarza przez daną osobę. Jeżeli ten sam Uczestnik opublikuje więcej niż jedną odpowiedź konkursową, za zadanie konkursowe zgłoszone w Konkursie uważane będzie odpowiedź zarejestrowana jako pierwsza na Profilu Organizatora w ramach Konkursu.
 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 22.04.2023 r. o godzinie 12:10.
 6. Etap nadsyłania komentarzy kończy się z dniem: 06.05.2023 r. o godzinie 12:00.
 7. Ogłoszenie wyników odbywa się z dniem: 06.05.2023 r. o godzinie 12:10, wyniki zostaną ogłoszone w serwisie Facebook.
 8. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 9. Nagrodami w Konkursie są: I, II, III miejsce:

Zestaw naczyń jednorazowych dla 16 osób - https://omineco.pl/komplet-piknikowy-dla-16-osob

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania komentarza pozostawionego przez uczestnika konkursu pod postem konkursowym na wszelkie sposoby, w tym jako narzędzia marketingowe, informacyjne, promocyjne.

Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 3. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora na stronie https://www.facebook.com/ominecopl
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu i członkowie rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo).
 5. Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że publikowane treści nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z 3 dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki w jakikolwiek sposób naruszały prawa osób trzecich.
 7. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uczestnik konkursu został o tym poinformowany przez Organizatora Konkursu i zobowiązuje się przestrzegać tych zasad.
 8. Facebook, Inc. nie jest twórcą, administratorem ani sponsorem Konkursu oraz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność Konkursu z powszechnie obowiązującym prawem, w tym za ewentualne roszczenia uczestników Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 9. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie reklamacji dotyczących Konkursu.
 10. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Profilu Organizatora.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.4.2023 r., obowiązuje do momentu rozwiązania konkursu.

Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi

przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzane dane osobowe są zgodne z Polityką prywatności dostępną pod adresem: https://omineco.pl/politykaprywatnosci.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo żądania

dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celach związanych z

przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników i wydaniem

Nagród. Dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osoby

będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i nie będą wykorzystywane w zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 1. W celu realizacji praw Uczestnik może kontaktować się z administratorem info@omineco.pl lub inspektorem ochrony danych e-mail info@omineco.pl.
 2. Przystępując do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie oraz publikację swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) na stronach serwisów społecznościowych w przypadku przyznania Uczestnikowi jednej z Nagród.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i odbiór nagrody.

 

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl